Top

Komple Yük Taşımacılığı

Komple Yük Taşımacılığı

Hali hazırda tercih edilen mal transferi hizmetlerinin en popüleri olarak nitelendirilebilinecek komple yük taşımacılığı sistemi, iki nokta arasında taşınması gereken malların alternatif yollar ile taşındığında birden fazla araca gereksinim duyması durumunda TIR ve benzeri büyük çaplı araçlar ile toplu biçimde bir arada taşınması organizasyonu olarak tanımlanabilmektedir. Akla gelebilecek her türlü irili ufaklı malın taşınması için tercih edilebilinen komple yük taşımacılığı, Türkiye içerisinde olduğu kadar dünyanın pek çok merkezinde de uzun yıllardır binlerce firma tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Komple Yük Taşımacılığı